Σύμβολo : ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

1,2770

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -1,39 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
1,2650 1,3750
Όγκος Τζίρος
346.428,0000 444.787,1500
Άνοιγμα : 1,3200
Χαμηλό : 1,2660
Υψηλό : 1,3280
Διακύμανση ημέρας : 1,3280 - 1,2660
Πράξεις : 420,0000
Κεφαλαιοποίηση : 296.264.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,3840
Υψηλό μήνα : 1,3950
Υψηλό έτους : 1,3950
Χαμηλό εβδομάδας : 1,2660
Χαμηλό μήνα : 1,2530
Χαμηλό έτους : 1,2530
Ειδήσεις
16:56:52 18/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ
17:04:38 17/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Αναδιοργάνωση της ΔΕΗ
10:42:36 08/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:33:20 08/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
09:53:28 21/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
09:52:52 21/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε σώμα
10:51:32 20/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Βασικά Λειτουργικά και Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2018 του Ομίλου ΔΕΗ
10:48:14 18/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
09:45:08 17/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Πρόσθετες Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ
17:02:08 14/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Πρόσθετες Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr