Σύμβολo : ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

2.0900

Διαφορά : -0.04
Μεταβολή % : -1.88 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
2.0860 2.1800
Όγκος Τζίρος
422,371.0000 895,873.8100
Άνοιγμα : 2.1680
Χαμηλό : 2.0900
Υψηλό : 2.1680
Διακύμανση ημέρας : 2.1680 - 2.0900
Πράξεις : 850.0000
Κεφαλαιοποίηση : 484,880,000.0000
Υψηλό εβδομάδας : 2.1720
Υψηλό μήνα : 2.2900
Υψηλό έτους : 2.2900
Χαμηλό εβδομάδας : 2.0600
Χαμηλό μήνα : 1.9200
Χαμηλό έτους : 1.2010
Ειδήσεις
17:10:28 19/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Επεξηγήσεις επί του 1ου και του 6ου θέματος της ΗΔ της ΤΓΣ
09:29:30 18/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3,4,5 & 8 Η.Δ. της ΤΓΣ
09:53:40 10/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Διευκρίνιση για την ΤΓΣ της ΔΕΗ Α.Ε.
09:52:20 07/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (3)
09:51:56 07/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (2)
09:51:30 07/06/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (1)
16:50:28 27/05/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την πώληση των λιγνιτικών σταθμών
16:28:52 15/05/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
09:52:00 08/05/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Παραίτηση μέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
09:48:34 07/05/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και AKUO ENERGY SAS
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr