Σύμβολo : ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

1,5570

Διαφορά : -0,03
Μεταβολή % : -2,14 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,5480 1,6190
Όγκος Τζίρος
196.779,0000 308.565,4600
Άνοιγμα : 1,5960
Χαμηλό : 1,5500
Υψηλό : 1,6010
Διακύμανση ημέρας : 1,6010 - 1,5500
Πράξεις : 441,0000
Κεφαλαιοποίηση : 361.224.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,6920
Υψηλό μήνα : 1,7390
Υψηλό έτους : 1,7390
Χαμηλό εβδομάδας : 1,5500
Χαμηλό μήνα : 1,4400
Χαμηλό έτους : 1,2530
Ειδήσεις
13:18:32 20/03/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Εμπορική πολιτική σε Πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης
10:02:22 18/03/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ενδιαφερόμενα Μέρη για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης
11:13:32 14/03/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Ανάθεση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών Εμπορίας και Στρατηγικής & Μετασχηματισμού
17:21:40 08/03/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποεπένδυση μονάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
09:41:04 11/02/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Άγονη η τρέχουσα διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων
16:56:52 18/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε.-Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ
17:04:38 17/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Αναδιοργάνωση της ΔΕΗ
10:42:36 08/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
10:33:20 08/01/2019 *ΔΕΗ* ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση / Forced Sales – No 1
09:53:28 21/12/2018 *ΔΕΗ* ΔΕΗ Α.Ε. Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr