Σύμβολo : ΠΡΕΖΤ

ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ)

4,9600

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
4,6400 5,3000
Όγκος Τζίρος
70,0000 347,2000
Άνοιγμα : 4,9600
Χαμηλό : 4,9600
Υψηλό : 4,9600
Διακύμανση ημέρας : 4,9600 - 4,9600
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 41.757.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 4,9600
Υψηλό μήνα : 5,1500
Υψηλό έτους : 5,1500
Χαμηλό εβδομάδας : 4,9600
Χαμηλό μήνα : 4,9600
Χαμηλό έτους : 4,9600
Ειδήσεις
11:28:18 19/06/2018 *ΠΡΕΖΤ" ΓΕΚΕ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
17:05:56 14/06/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
16:08:34 14/06/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ (2)
16:08:06 14/06/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ (1)
17:13:46 08/06/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:46:08 21/05/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:45:36 21/05/2018 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
14:00:32 28/09/2017 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
16:01:18 31/07/2017 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11:04:22 06/06/2017 *ΠΡΕΖΤ* ΓΕΚΕ Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr