Σύμβολo : ΠΡΟΦ

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1,9000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,26 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
1,8400 1,9450
Όγκος Τζίρος
8.005,0000 15.195,7300
Άνοιγμα : 1,9200
Χαμηλό : 1,8800
Υψηλό : 1,9450
Διακύμανση ημέρας : 1,9450 - 1,8800
Πράξεις : 20,0000
Κεφαλαιοποίηση : 22.443.166,7000
Υψηλό εβδομάδας : 1,9450
Υψηλό μήνα : 1,9950
Υψηλό έτους : 1,9950
Χαμηλό εβδομάδας : 1,8450
Χαμηλό μήνα : 1,7350
Χαμηλό έτους : 1,2100
Ειδήσεις
10:50:44 22/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:18:04 21/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:58:16 20/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:09:44 19/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
16:57:00 18/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:50:40 15/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
12:06:44 12/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:13:16 08/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:47:26 07/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:37:40 07/03/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr