Σύμβολo : ΠΡΟΦ

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1,4400

Διαφορά : 0,03
Μεταβολή % : 2,49 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
1,2000 1,4600
Όγκος Τζίρος
34.550,0000 48.396,5800
Άνοιγμα : 1,3900
Χαμηλό : 1,3400
Υψηλό : 1,4550
Διακύμανση ημέρας : 1,4550 - 1,3400
Πράξεις : 94,0000
Κεφαλαιοποίηση : 17.009.557,9200
Υψηλό εβδομάδας : 1,4550
Υψηλό μήνα : 1,4550
Υψηλό έτους : 1,4550
Χαμηλό εβδομάδας : 1,3050
Χαμηλό μήνα : 1,2100
Χαμηλό έτους : 1,2100
Ειδήσεις
10:16:12 18/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
09:35:16 16/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:00:30 15/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
10:54:18 14/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
11:31:34 11/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
13:54:50 04/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
09:25:32 02/01/2019 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
11:58:02 31/12/2018 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E. Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
09:32:36 28/12/2018 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
09:41:46 27/12/2018 *ΠΡΟΦ* PROFILE A.E.B.E.-Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr