Σύμβολo : ΤΖΚΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ

1,2600

Διαφορά : 0,22
Μεταβολή % : 21,15 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,7300 1,3500
Όγκος Τζίρος
48,0000 52,7800
Άνοιγμα : 1,0400
Χαμηλό : 1,0400
Υψηλό : 1,2600
Διακύμανση ημέρας : 1,2600 - 1,0400
Πράξεις : 4,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.920.240,0000
Υψηλό εβδομάδας : 1,4800
Υψηλό μήνα : 1,7500
Υψηλό έτους : 1,7500
Χαμηλό εβδομάδας : 1,0400
Χαμηλό μήνα : 1,0400
Χαμηλό έτους : 1,0400
Ειδήσεις
12:20:04 27/07/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
10:00:20 27/07/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης
10:09:32 07/06/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
10:09:14 07/06/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
10:01:16 04/05/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:12:56 02/05/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
16:10:14 02/05/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
12:08:46 30/04/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.-Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με Ιδ. Τοποθέτηση
11:53:50 30/04/2018 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:18:56 21/11/2017 *ΤΖΚΑ* ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr