Σύμβολo : ΚΟΥΑΛ

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

0.2170

Διαφορά : 0.01
Μεταβολή % : 4.83 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.2000 0.2210
Όγκος Τζίρος
151,758.0000 32,643.6300
Άνοιγμα : 0.2060
Χαμηλό : 0.2060
Υψηλό : 0.2210
Διακύμανση ημέρας : 0.2210 - 0.2060
Πράξεις : 143.0000
Κεφαλαιοποίηση : 5,933,891.0400
Υψηλό εβδομάδας : 0.2210
Υψηλό μήνα : 0.2340
Υψηλό έτους : 0.2490
Χαμηλό εβδομάδας : 0.2040
Χαμηλό μήνα : 0.1810
Χαμηλό έτους : 0.1610
Ειδήσεις
09:37:12 07/06/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:07:48 13/05/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:07:20 13/05/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:34:04 24/04/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
10:03:26 18/02/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:32:54 28/01/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:32:30 28/01/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:32:02 28/01/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:31:34 28/01/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:29:50 28/01/2019 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr