Σύμβολo : ΚΟΥΑΛ

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

0,2020

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 2,02 12:01:07
Αγοραστές Πωλητές
0,1420 0,2240
Όγκος Τζίρος
450,0000 90,9000
Άνοιγμα : 0,2020
Χαμηλό : 0,2020
Υψηλό : 0,2020
Διακύμανση ημέρας : 0,2020 - 0,2020
Πράξεις : 3,0000
Κεφαλαιοποίηση : 5.523.714,2400
Υψηλό εβδομάδας : 0,2190
Υψηλό μήνα : 0,2280
Υψηλό έτους : 0,2280
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1820
Χαμηλό μήνα : 0,1820
Χαμηλό έτους : 0,1820
Ειδήσεις
10:01:02 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10:00:18 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:59:38 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:58:58 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:53:12 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:52:42 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:52:12 27/11/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:51:26 01/08/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:50:48 01/08/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:50:06 01/08/2018 *ΚΟΥΑΛ* QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr