Σύμβολo : ΚΟΥΕΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

13,6000

Διαφορά : -0,15
Μεταβολή % : -1,09 11:24:49
Αγοραστές Πωλητές
12,7000 14,0000
Όγκος Τζίρος
4,0000 54,4000
Άνοιγμα : 13,6000
Χαμηλό : 13,6000
Υψηλό : 13,6000
Διακύμανση ημέρας : 13,6000 - 13,6000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 162.025.395,2000
Υψηλό εβδομάδας : 13,8000
Υψηλό μήνα : 13,8000
Υψηλό έτους : 13,8000
Χαμηλό εβδομάδας : 12,8000
Χαμηλό μήνα : 12,8000
Χαμηλό έτους : 12,8000
Ειδήσεις
09:27:20 14/01/2019 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαγορά φωτοβολταικού σταθμού
09:11:50 14/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
09:37:06 13/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών
10:05:00 12/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου
17:23:34 28/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Παρουσίαση σε αναλυτές
09:47:16 27/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Quest Συμμετοχών Α.Ε.
09:27:22 23/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018 - Quest Συμμετοχών Α.Ε.
10:36:54 20/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Εξαγορά φωτοβολταικών σταθμών
12:45:04 12/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2018
13:05:08 01/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Quest Συμμετοχών Α.Ε.
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr