Σύμβολo : ΚΟΥΕΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

14,6500

Διαφορά : -0,10
Μεταβολή % : -0,68 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
14,4500 14,8500
Όγκος Τζίρος
2.420,0000 35.502,8000
Άνοιγμα : 14,8000
Χαμηλό : 14,5000
Υψηλό : 14,8000
Διακύμανση ημέρας : 14,8000 - 14,5000
Πράξεις : 27,0000
Κεφαλαιοποίηση : 174.534.708,8000
Υψηλό εβδομάδας : 15,0500
Υψηλό μήνα : 15,2000
Υψηλό έτους : 15,2000
Χαμηλό εβδομάδας : 14,4000
Χαμηλό μήνα : 14,4000
Χαμηλό έτους : 12,8000
Ειδήσεις
10:02:36 18/02/2019 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Οικονομικό Ημερολόγιο 2019
10:27:54 28/01/2019 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή
09:27:20 14/01/2019 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαγορά φωτοβολταικού σταθμού
09:11:50 14/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής - Επιστροφή κεφαλαίου
09:37:06 13/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών
10:05:00 12/12/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου
17:23:34 28/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Παρουσίαση σε αναλυτές
09:47:16 27/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Quest Συμμετοχών Α.Ε.
09:27:22 23/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018 - Quest Συμμετοχών Α.Ε.
10:36:54 20/11/2018 *ΚΟΥΕΣ* QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-Εξαγορά φωτοβολταικών σταθμών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr