Σύμβολo : ΡΕΒΟΙΛ

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π

0.8650

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
0.7800 0.8650
Όγκος Τζίρος
1,210.0000 974.6500
Άνοιγμα : 0.8650
Χαμηλό : 0.8050
Υψηλό : 0.8650
Διακύμανση ημέρας : 0.8650 - 0.8050
Πράξεις : 7.0000
Κεφαλαιοποίηση : 18,954,398.1350
Υψηλό εβδομάδας : 0.8700
Υψηλό μήνα : 0.9200
Υψηλό έτους : 0.9200
Χαμηλό εβδομάδας : 0.8050
Χαμηλό μήνα : 0.6550
Χαμηλό έτους : 0.3920
Ειδήσεις
09:35:10 29/05/2019 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Δελτίο Τύπου: Σχολιασμός πορείας αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2019
09:25:50 25/04/2019 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
11:28:00 23/04/2019 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
09:47:44 10/04/2019 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018
09:44:36 27/03/2019 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Τροποποίηση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
17:03:48 18/12/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Διαγραφή από ΓΕΜΗ θυγατρικής ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
16:26:40 08/11/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Ειδικός φορολογικός έλεγχος χρήσης 2017
11:50:50 01/08/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
10:06:20 01/08/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ακύρωση ιδίων Μετοχών - Αλλαγή διακριτικού τίτλου
09:45:08 27/07/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ακύρωση/ διαγραφή ιδίων μετοχών με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγής στο διακριτικό τίτλο
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr