Σύμβολo : ΡΕΒΟΙΛ

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π

0,6550

Διαφορά : -0,06
Μεταβολή % : -9,03 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,6500 0,6950
Όγκος Τζίρος
1.290,0000 846,8000
Άνοιγμα : 0,6500
Χαμηλό : 0,6500
Υψηλό : 0,6850
Διακύμανση ημέρας : 0,6850 - 0,6500
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.352.752,3450
Υψηλό εβδομάδας : 0,7200
Υψηλό μήνα : 0,7800
Υψηλό έτους : 0,7800
Χαμηλό εβδομάδας : 0,6200
Χαμηλό μήνα : 0,6200
Χαμηλό έτους : 0,3920
Ειδήσεις
17:03:48 18/12/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Διαγραφή από ΓΕΜΗ θυγατρικής ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
16:26:40 08/11/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Ειδικός φορολογικός έλεγχος χρήσης 2017
11:50:50 01/08/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
10:06:20 01/08/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ακύρωση ιδίων Μετοχών - Αλλαγή διακριτικού τίτλου
09:45:08 27/07/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ακύρωση/ διαγραφή ιδίων μετοχών με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγής στο διακριτικό τίτλο
09:24:10 02/07/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.6.2018
10:17:16 27/06/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού
09:33:40 11/06/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2018 (3)
09:33:12 11/06/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2018 (2)
09:32:46 11/06/2018 *ΡΕΒΟΙΛ* ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2018 (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr