Σύμβολo : ΣΑΡ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

7.5400

Διαφορά : 0.04
Μεταβολή % : 0.53 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
7.3000 7.7900
Όγκος Τζίρος
57,209.0000 429,611.2000
Άνοιγμα : 7.5000
Χαμηλό : 7.4600
Υψηλό : 7.6000
Διακύμανση ημέρας : 7.6000 - 7.4600
Πράξεις : 195.0000
Κεφαλαιοποίηση : 526,876,229.3600
Υψηλό εβδομάδας : 7.6000
Υψηλό μήνα : 7.8000
Υψηλό έτους : 7.8300
Χαμηλό εβδομάδας : 7.4100
Χαμηλό μήνα : 7.3500
Χαμηλό έτους : 6.7200
Ειδήσεις
17:16:10 19/06/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος χρήσης 2018 (Ορθή Επανάληψη)
17:12:06 19/06/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Ομίλου Σαράντη 2019
17:09:32 19/06/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος χρήσης 2018
17:08:48 19/06/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:49:20 06/06/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:41:58 31/05/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετραμήνου 2019
09:31:24 29/05/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων
15:49:56 24/05/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
14:07:24 17/04/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
09:27:00 11/04/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr