Σύμβολo : ΣΑΡ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

7,0800

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
7,0200 7,3400
Όγκος Τζίρος
16.706,0000 118.623,8600
Άνοιγμα : 7,1200
Χαμηλό : 7,0200
Υψηλό : 7,2200
Διακύμανση ημέρας : 7,2200 - 7,0200
Πράξεις : 213,0000
Κεφαλαιοποίηση : 494.732.586,7200
Υψηλό εβδομάδας : 7,2600
Υψηλό μήνα : 7,4600
Υψηλό έτους : 7,5200
Χαμηλό εβδομάδας : 7,0200
Χαμηλό μήνα : 6,9600
Χαμηλό έτους : 6,7200
Ειδήσεις
16:34:52 06/03/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 & Πρόσκληση σε Conference Call
16:23:10 04/03/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:19:32 06/02/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:29:56 30/01/2019 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
11:56:44 27/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:06:10 17/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:31:54 13/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:17:02 06/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:24:16 12/11/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11:27:38 07/11/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr