Σύμβολo : ΣΑΡ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

7,2000

Διαφορά : 0,04
Μεταβολή % : 0,56 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
6,7000 7,5000
Όγκος Τζίρος
26.845,0000 189.500,6000
Άνοιγμα : 7,1000
Χαμηλό : 6,9800
Υψηλό : 7,2000
Διακύμανση ημέρας : 7,2000 - 6,9800
Πράξεις : 185,0000
Κεφαλαιοποίηση : 503.117.884,8000
Υψηλό εβδομάδας : 7,4000
Υψηλό μήνα : 7,4000
Υψηλό έτους : 7,4000
Χαμηλό εβδομάδας : 6,8200
Χαμηλό μήνα : 6,7200
Χαμηλό έτους : 6,7200
Ειδήσεις
11:56:44 27/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17:06:10 17/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:31:54 13/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:17:02 06/12/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:24:16 12/11/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11:27:38 07/11/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
15:53:04 02/11/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018
17:07:58 18/10/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:34:16 15/10/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:58:54 27/09/2018 *ΣΑΡ* ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr