Σύμβολo : ΣΕΛΟ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0,0398

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,51 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0,0360 0,0404
Όγκος Τζίρος
374.056,0000 14.109,5200
Άνοιγμα : 0,0400
Χαμηλό : 0,0360
Υψηλό : 0,0402
Διακύμανση ημέρας : 0,0402 - 0,0360
Πράξεις : 90,0000
Κεφαλαιοποίηση : 9.770.787,1272
Υψηλό εβδομάδας : 0,0404
Υψηλό μήνα : 0,0420
Υψηλό έτους : 0,0420
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0360
Χαμηλό μήνα : 0,0310
Χαμηλό έτους : 0,0310
Ειδήσεις
10:18:44 21/12/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
09:39:36 20/12/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:17:18 10/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ (Αρθρο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χ.Α)
16:49:22 09/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
16:49:04 09/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:48:44 09/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
10:12:58 10/09/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:07:34 10/08/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:15:40 22/06/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:38:02 21/06/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr