Σύμβολo : ΣΕΛΟ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0,0610

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0578 0,0620
Όγκος Τζίρος
153.000,0000 9.208,6400
Άνοιγμα : 0,0590
Χαμηλό : 0,0588
Υψηλό : 0,0620
Διακύμανση ημέρας : 0,0620 - 0,0588
Πράξεις : 38,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.975.327,0040
Υψηλό εβδομάδας : 0,0620
Υψηλό μήνα : 0,0620
Υψηλό έτους : 0,0700
Χαμηλό εβδομάδας : 0,0560
Χαμηλό μήνα : 0,0540
Χαμηλό έτους : 0,0310
Ειδήσεις
10:10:34 19/03/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωση
11:10:34 13/03/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
09:31:04 19/02/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
11:19:50 06/02/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
10:47:22 06/02/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:32:18 30/01/2019 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:18:44 21/12/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
09:39:36 20/12/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17:17:18 10/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ (Αρθρο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χ.Α)
16:49:22 09/10/2018 *ΣΕΛΟ* ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr