Σύμβολo : ΣΙΔΜΑ

ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ)

0.3300

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:00
Αγοραστές Πωλητές
0.2680 0.3960
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 0.3780
Χαμηλό : 0.3300
Υψηλό : 0.3780
Διακύμανση ημέρας : 0.3780 - 0.3300
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 3,361,600.1100
Υψηλό εβδομάδας : 0.3780
Υψηλό μήνα : 0.4120
Υψηλό έτους : 0.4120
Χαμηλό εβδομάδας : 0.3300
Χαμηλό μήνα : 0.3080
Χαμηλό έτους : 0.2040
Ειδήσεις
14:48:58 23/05/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14:48:22 23/05/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:05:26 22/05/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
09:55:08 09/05/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
12:01:34 25/04/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
12:01:10 25/04/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
12:00:36 25/04/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
15:44:44 24/04/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
15:44:04 24/04/2019 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
14:52:16 19/09/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr