Σύμβολo : ΣΙΔΜΑ

ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ)

0,2500

Διαφορά : -0,01
Μεταβολή % : -3,10 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,2100 0,3080
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 0,2500
Χαμηλό : 0,2500
Υψηλό : 0,2500
Διακύμανση ημέρας : 0,2500 - 0,2500
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 2.546.666,7500
Υψηλό εβδομάδας : 0,2580
Υψηλό μήνα : 0,2580
Υψηλό έτους : 0,3600
Χαμηλό εβδομάδας : 0,2500
Χαμηλό μήνα : 0,2100
Χαμηλό έτους : 0,2040
Ειδήσεις
14:52:16 19/09/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
17:08:48 17/07/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
09:49:42 21/06/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
15:38:14 23/05/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15:36:26 23/05/2018 *ΣΙΔΜA* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.05.2018
12:11:22 27/04/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Ορθή Επανάληψη)
11:50:46 27/04/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (4)
11:50:12 27/04/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (3)
11:49:54 27/04/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
11:49:36 27/04/2018 *ΣΙΔΜΑ* ΣΙΔΜΑ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr