Σύμβολo : ΣΑΝΛΟ1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α

102.7850

Διαφορά : 0.13
Μεταβολή % : 0.13 17:25:01
Αγοραστές Πωλητές
102.6600 104.3000
Όγκος Τζίρος
10.0000 10,286.9600
Άνοιγμα : 102.7500
Χαμηλό : 102.7500
Υψηλό : 102.8000
Διακύμανση ημέρας : 102.8000 - 102.7500
Πράξεις : 2.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 102.8000
Υψηλό μήνα : 104.3500
Υψηλό έτους : 104.5000
Χαμηλό εβδομάδας : 102.6500
Χαμηλό μήνα : 102.4500
Χαμηλό έτους : 99.2600
Ειδήσεις
09:57:58 06/07/2018 *ΣΑΝΛΟ1" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.-Αλλαγή επιτοκίου επόμενων τοκοφόρων περιόδων
09:22:32 07/07/2017 *ΣΑΝΛΟ1* - Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
10:24:22 21/06/2017 *ΣΑΝΛΟ1* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr