Σύμβολo : ΣΑΝΛΟ1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α

100,6000

Διαφορά : 0,17
Μεταβολή % : 0,17 11:00:43
Αγοραστές Πωλητές
100,0000 101,9990
Όγκος Τζίρος
10,0000 10.060,0000
Άνοιγμα : 100,6000
Χαμηλό : 100,6000
Υψηλό : 100,6000
Διακύμανση ημέρας : 100,6000 - 100,6000
Πράξεις : 1,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 100,6000
Υψηλό μήνα : 100,6000
Υψηλό έτους : 100,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 99,5800
Χαμηλό μήνα : 99,2600
Χαμηλό έτους : 99,2600
Ειδήσεις
09:57:58 06/07/2018 *ΣΑΝΛΟ1" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.-Αλλαγή επιτοκίου επόμενων τοκοφόρων περιόδων
09:22:32 07/07/2017 *ΣΑΝΛΟ1* - Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
10:24:22 21/06/2017 *ΣΑΝΛΟ1* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr