Σύμβολo : ΣΑΝΛΟ1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α

103,0000

Διαφορά : 0,26
Μεταβολή % : 0,26 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
100,7210 103,2890
Όγκος Τζίρος
15,0000 15.625,8100
Άνοιγμα : 103,0000
Χαμηλό : 103,0000
Υψηλό : 103,0000
Διακύμανση ημέρας : 103,0000 - 103,0000
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 103,0000
Υψηλό μήνα : 103,0000
Υψηλό έτους : 103,0000
Χαμηλό εβδομάδας : 100,8000
Χαμηλό μήνα : 100,0000
Χαμηλό έτους : 99,2600
Ειδήσεις
09:57:58 06/07/2018 *ΣΑΝΛΟ1" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.-Αλλαγή επιτοκίου επόμενων τοκοφόρων περιόδων
09:22:32 07/07/2017 *ΣΑΝΛΟ1* - Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
10:24:22 21/06/2017 *ΣΑΝΛΟ1* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr