Σύμβολo : ΑΤΤ

ATTICA BANK Α.Τ.Ε

0,1102

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,18 11:49:29
Αγοραστές Πωλητές
0,1050 0,1170
Όγκος Τζίρος
110,0000 12,1200
Άνοιγμα : 0,1100
Χαμηλό : 0,1100
Υψηλό : 0,1102
Διακύμανση ημέρας : 0,1102 - 0,1100
Πράξεις : 2,0000
Κεφαλαιοποίηση : 50.830.192,2326
Υψηλό εβδομάδας : 0,1172
Υψηλό μήνα : 0,1242
Υψηλό έτους : 0,1242
Χαμηλό εβδομάδας : 0,1070
Χαμηλό μήνα : 0,1070
Χαμηλό έτους : 0,1070
Ειδήσεις
09:28:20 18/12/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2018
09:56:18 29/10/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ NPE's ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
11:59:08 28/09/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27-09-2018
10:01:50 28/09/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK
10:21:24 06/08/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007
09:20:28 03/08/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007
10:02:50 30/07/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007
15:26:32 25/07/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
09:47:00 19/07/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09:52:04 29/06/2018 *ΑΤΤ* ATTICA BANK Α.Τ.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr