Σύμβολo : ΕΛΛ

Ελλάδος (Τράπεζα της-) (ΚΟ)

13.6600

Διαφορά : 0.36
Μεταβολή % : 2.71 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
13.2000 13.7000
Όγκος Τζίρος
23,335.0000 315,371.6600
Άνοιγμα : 13.3000
Χαμηλό : 13.3000
Υψηλό : 13.7000
Διακύμανση ημέρας : 13.7000 - 13.3000
Πράξεις : 199.0000
Κεφαλαιοποίηση : 271,354,342.7600
Υψηλό εβδομάδας : 13.7000
Υψηλό μήνα : 13.7000
Υψηλό έτους : 14.1000
Χαμηλό εβδομάδας : 13.0000
Χαμηλό μήνα : 12.9800
Χαμηλό έτους : 12.2000
Ειδήσεις
09:35:56 14/06/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13:44:12 20/05/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:43:50 17/05/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
09:17:54 17/04/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
09:30:48 12/04/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
09:16:14 04/04/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
10:03:42 02/04/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
10:03:06 02/04/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:15:22 07/03/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:04:12 26/02/2019 *ΕΛΛ* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Ανακοίνωση 1301/2019
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr