Σύμβολo : ΤΕΝΕΡΓΧΟ1

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α

101,8607

Διαφορά : 0,16
Μεταβολή % : 0,16 17:25:02
Αγοραστές Πωλητές
100,5100 102,1400
Όγκος Τζίρος
122,0000 124.141,4900
Άνοιγμα : 101,7000
Χαμηλό : 101,7000
Υψηλό : 101,9500
Διακύμανση ημέρας : 101,9500 - 101,7000
Πράξεις : 6,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 101,9500
Υψηλό μήνα : 101,9500
Υψηλό έτους : 101,9500
Χαμηλό εβδομάδας : 101,7000
Χαμηλό μήνα : 100,5200
Χαμηλό έτους : 100,5200
Ειδήσεις
09:20:56 24/07/2017 *ΤΕΝΕΡΓΧΟ1* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr