Σύμβολo : ΤΕΝΕΡΓΧΟ1

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α

101.2000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
100.1000 102.6900
Όγκος Τζίρος
106.0000 108,972.7500
Άνοιγμα : 100.1000
Χαμηλό : 100.1000
Υψηλό : 101.2000
Διακύμανση ημέρας : 101.2000 - 100.1000
Πράξεις : 4.0000
Κεφαλαιοποίηση : 0.0000
Υψηλό εβδομάδας : 101.2000
Υψηλό μήνα : 104.5000
Υψηλό έτους : 104.5500
Χαμηλό εβδομάδας : 100.1000
Χαμηλό μήνα : 100.1000
Χαμηλό έτους : 100.1000
Ειδήσεις
09:20:56 24/07/2017 *ΤΕΝΕΡΓΧΟ1* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr