Σύμβολo : ΤΕΝΕΡΓΧΟ1

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α

103,0344

Διαφορά : 0,13
Μεταβολή % : 0,13 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
101,8000 103,3900
Όγκος Τζίρος
122,0000 126.550,0700
Άνοιγμα : 103,0000
Χαμηλό : 103,0000
Υψηλό : 103,2000
Διακύμανση ημέρας : 103,2000 - 103,0000
Πράξεις : 10,0000
Κεφαλαιοποίηση : 0,0000
Υψηλό εβδομάδας : 103,2000
Υψηλό μήνα : 103,3900
Υψηλό έτους : 103,3900
Χαμηλό εβδομάδας : 102,0000
Χαμηλό μήνα : 101,7000
Χαμηλό έτους : 100,5200
Ειδήσεις
09:20:56 24/07/2017 *ΤΕΝΕΡΓΧΟ1* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-Εισαγωγή Νέων Ομολογιών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr