Σύμβολo : ΤΕΝΕΡΓ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

5,5600

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -0,36 10:50:46
Αγοραστές Πωλητές
5,4100 5,6200
Όγκος Τζίρος
3.558,0000 19.793,3200
Άνοιγμα : 5,5300
Χαμηλό : 5,5300
Υψηλό : 5,5900
Διακύμανση ημέρας : 5,5900 - 5,5300
Πράξεις : 53,0000
Κεφαλαιοποίηση : 633.389.284,1600
Υψηλό εβδομάδας : 5,6000
Υψηλό μήνα : 5,7000
Υψηλό έτους : 5,7000
Χαμηλό εβδομάδας : 5,3900
Χαμηλό μήνα : 5,2090
Χαμηλό έτους : 5,2090
Ειδήσεις
09:27:18 18/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:47:04 17/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:32:58 16/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:43:56 15/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:35:52 14/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:42:32 11/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:50 10/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:05:06 09/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:34:58 08/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίουChange of par value - Capital return
09:42:04 08/01/2019 *ΤΕΝΕΡΓ* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr