Σύμβολo : ΤΙΤΚ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

17.6400

Διαφορά : 0.68
Μεταβολή % : 4.01 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
16.7600 17.7400
Όγκος Τζίρος
217,857.0000 3,821,471.5200
Άνοιγμα : 17.5000
Χαμηλό : 17.3000
Υψηλό : 17.7000
Διακύμανση ημέρας : 17.7000 - 17.3000
Πράξεις : 880.0000
Κεφαλαιοποίηση : 1,359,401,339.5200
Υψηλό εβδομάδας : 17.7000
Υψηλό μήνα : 18.2000
Υψηλό έτους : 20.6500
Χαμηλό εβδομάδας : 16.7800
Χαμηλό μήνα : 16.7800
Χαμηλό έτους : 16.7800
Ειδήσεις
09:57:08 19/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Δελτίο Τύπου Ομίλου ΤΙΤΑΝ - Έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Titan Cement International S.A. προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
09:55:56 19/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 Ν3461/2006
09:52:40 19/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Titan Cement International - Ανακοίνωση Έγκρισης Πληροφοριακού Δελτίου και Έναρξης Περιόδου Αποδοχής
13:12:48 14/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A’ EΞAMHNOY 2019
09:51:56 11/06/2019 *ΤΙΤΚ* TITAN CEMENT COMPANY S.A.-CASH DISTRIBUTIONS
14:38:10 10/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:48:44 10/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
16:38:46 07/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09:25:08 07/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:58:22 04/06/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 3461/2006
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr