Σύμβολo : ΤΙΤΚ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

19,3800

Διαφορά : -0,12
Μεταβολή % : -0,62 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
19,1200 19,7000
Όγκος Τζίρος
49.415,0000 953.203,3800
Άνοιγμα : 19,4200
Χαμηλό : 19,1200
Υψηλό : 19,6000
Διακύμανση ημέρας : 19,6000 - 19,1200
Πράξεις : 421,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.493.491.947,8400
Υψηλό εβδομάδας : 19,7800
Υψηλό μήνα : 19,7800
Υψηλό έτους : 20,6500
Χαμηλό εβδομάδας : 19,1200
Χαμηλό μήνα : 19,1200
Χαμηλό έτους : 19,0400
Ειδήσεις
12:29:16 22/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:41:00 22/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
10:16:22 21/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
16:51:16 15/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-AE ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16:42:06 15/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. AE ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12:11:56 14/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Γνωστοποίηση διορισμού ειδικών διαπραγματευτών
14:04:44 13/03/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων έτους 2018
12:00:02 19/02/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
14:13:52 30/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:14:46 29/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr