Σύμβολo : ΤΙΤΚ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

20,3000

Διαφορά : 0,10
Μεταβολή % : 0,50 12:00:22
Αγοραστές Πωλητές
19,7200 20,6000
Όγκος Τζίρος
24.308,0000 493.150,1500
Άνοιγμα : 20,0500
Χαμηλό : 20,0500
Υψηλό : 20,5000
Διακύμανση ημέρας : 20,5000 - 20,0500
Πράξεις : 142,0000
Κεφαλαιοποίηση : 1.564.390.430,4000
Υψηλό εβδομάδας : 20,6000
Υψηλό μήνα : 20,6000
Υψηλό έτους : 20,6000
Χαμηλό εβδομάδας : 20,0500
Χαμηλό μήνα : 19,1400
Χαμηλό έτους : 19,1400
Ειδήσεις
09:26:40 18/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:48:30 15/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
11:35:46 15/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενημέρωση πορείας αποτελεσμάτων
09:33:20 14/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
13:01:52 11/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:48:44 11/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:46:32 10/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
15:13:30 09/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
15:36:26 08/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
09:41:26 08/01/2019 *ΤΙΤΚ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr