Σύμβολo : ΤΙΤΠ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

17,2000

Διαφορά : -0,10
Μεταβολή % : -0,58 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
17,1500 17,5500
Όγκος Τζίρος
310,0000 5.356,0000
Άνοιγμα : 17,3500
Χαμηλό : 17,2000
Υψηλό : 17,3500
Διακύμανση ημέρας : 17,3500 - 17,2000
Πράξεις : 5,0000
Κεφαλαιοποίηση : 130.186.112,0000
Υψηλό εβδομάδας : 17,5000
Υψηλό μήνα : 17,8500
Υψηλό έτους : 19,9000
Χαμηλό εβδομάδας : 17,2000
Χαμηλό μήνα : 17,2000
Χαμηλό έτους : 17,2000
Ειδήσεις
12:39:16 28/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:01:20 28/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:36:34 08/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:27:50 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:13:42 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:48 17/12/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:48:30 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την Τitan Cement International S.A.
09:47:22 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τ
10:17:38 10/09/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:40:34 03/08/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr