Σύμβολo : ΤΙΤΠ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

19,8000

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 10:53:49
Αγοραστές Πωλητές
19,2000 19,9500
Όγκος Τζίρος
2.960,0000 58.032,0000
Άνοιγμα : 19,4500
Χαμηλό : 19,4500
Υψηλό : 19,8000
Διακύμανση ημέρας : 19,8000 - 19,4500
Πράξεις : 17,0000
Κεφαλαιοποίηση : 149.865.408,0000
Υψηλό εβδομάδας : 19,8500
Υψηλό μήνα : 19,8500
Υψηλό έτους : 19,8500
Χαμηλό εβδομάδας : 19,1000
Χαμηλό μήνα : 18,0000
Χαμηλό έτους : 18,0000
Ειδήσεις
15:36:34 08/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:27:50 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:13:42 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:48 17/12/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:48:30 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την Τitan Cement International S.A.
09:47:22 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τ
10:17:38 10/09/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:40:34 03/08/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:43:54 29/06/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 2,50 ΣΕ¬3,45΄
09:43:42 26/06/2018 *ΤΙΤΠ* ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) - Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Επιστροφή κεφαλαίου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr