Σύμβολo : ΤΙΤΠ

Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω

17.6500

Διαφορά : 0.70
Μεταβολή % : 4.13 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
16.7000 17.9500
Όγκος Τζίρος
1,226.0000 21,767.3500
Άνοιγμα : 17.8000
Χαμηλό : 17.5500
Υψηλό : 17.9500
Διακύμανση ημέρας : 17.9500 - 17.5500
Πράξεις : 19.0000
Κεφαλαιοποίηση : 133,592,144.0000
Υψηλό εβδομάδας : 17.9500
Υψηλό μήνα : 18.3500
Υψηλό έτους : 19.9000
Χαμηλό εβδομάδας : 16.8000
Χαμηλό μήνα : 16.8000
Χαμηλό έτους : 16.7000
Ειδήσεις
12:39:16 28/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:01:20 28/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15:36:34 08/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:27:50 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12:13:42 07/01/2019 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:45:48 17/12/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:48:30 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την Τitan Cement International S.A.
09:47:22 19/10/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τ
10:17:38 10/09/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:40:34 03/08/2018 *ΤΙΤΠ* ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr