Σύμβολo : ΤΡΑΣΤΟΡ

TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝ. ΠΕΡ

1.0300

Διαφορά : -0.03
Μεταβολή % : -2.83 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
0.9750 1.0800
Όγκος Τζίρος
1,010.0000 1,065.0800
Άνοιγμα : 1.0800
Χαμηλό : 1.0100
Υψηλό : 1.0800
Διακύμανση ημέρας : 1.0800 - 1.0100
Πράξεις : 6.0000
Κεφαλαιοποίηση : 83,111,372.5900
Υψηλό εβδομάδας : 1.0800
Υψηλό μήνα : 1.0900
Υψηλό έτους : 1.2000
Χαμηλό εβδομάδας : 1.0100
Χαμηλό μήνα : 0.9100
Χαμηλό έτους : 0.7450
Ειδήσεις
09:27:22 04/06/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιριών
16:08:52 22/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. Υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου
09:56:06 10/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR R.E.I.C.-Resolutions and cast of votes of the Extraordinary General Meeting
09:54:58 10/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-Εταιρική Ανακοίνωση
09:53:26 10/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-Εταιρική Ανακοίνωση
09:52:40 10/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
09:40:22 09/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09:35:36 09/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.-Υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank για τη χορήγηση δανείου
17:16:48 07/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. Ολοκλήρωση επένδυσης συνολικού ύψους ευρώ 27,8 εκ.
09:54:10 07/05/2019 *ΤΡΑΣΤΟΡ* TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr