Σύμβολo : ΒΙΟ

VIOHALCO SA/NY

3,2850

Διαφορά : 0,06
Μεταβολή % : 1,86 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
3,1450 3,3150
Όγκος Τζίρος
234.577,0000 770.711,9000
Άνοιγμα : 3,2500
Χαμηλό : 3,2300
Υψηλό : 3,3150
Διακύμανση ημέρας : 3,3150 - 3,2300
Πράξεις : 460,0000
Κεφαλαιοποίηση : 851.438.364,8850
Υψηλό εβδομάδας : 3,3150
Υψηλό μήνα : 3,3150
Υψηλό έτους : 3,3150
Χαμηλό εβδομάδας : 3,0600
Χαμηλό μήνα : 2,8600
Χαμηλό έτους : 2,4500
Ειδήσεις
09:43:14 22/03/2019 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018
09:39:46 30/11/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2018
09:58:46 21/11/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2018 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco
09:48:38 23/10/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:00:08 28/09/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
09:29:00 14/09/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Οκονομικά αποτελέσμάτα του πρώτου εξαμήνου 2018 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco
09:54:36 09/07/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:45:18 30/05/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2018
10:13:38 30/04/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού ?Οικονομικής Έκθεσης 2017
16:43:40 26/04/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr