Σύμβολo : ΒΙΟ

VIOHALCO SA/NY

2,5750

Διαφορά : -0,02
Μεταβολή % : -0,96 12:18:43
Αγοραστές Πωλητές
2,5600 2,7100
Όγκος Τζίρος
24.934,0000 64.810,1900
Άνοιγμα : 2,5800
Χαμηλό : 2,5700
Υψηλό : 2,6250
Διακύμανση ημέρας : 2,6250 - 2,5700
Πράξεις : 77,0000
Κεφαλαιοποίηση : 667.413.634,5750
Υψηλό εβδομάδας : 2,7200
Υψηλό μήνα : 2,7200
Υψηλό έτους : 2,7200
Χαμηλό εβδομάδας : 2,5550
Χαμηλό μήνα : 2,4500
Χαμηλό έτους : 2,4500
Ειδήσεις
09:39:46 30/11/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2018
09:58:46 21/11/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2018 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco
09:48:38 23/10/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:00:08 28/09/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
09:29:00 14/09/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Οκονομικά αποτελέσμάτα του πρώτου εξαμήνου 2018 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco
09:54:36 09/07/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Eκποίηση μετοχών. Τύπος εκποίησης (1) - Κανονική εκποίηση
09:45:18 30/05/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2018
10:13:38 30/04/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού ?Οικονομικής Έκθεσης 2017
16:43:40 26/04/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
09:30:36 26/04/2018 *ΒΙΟ* VIOHALCO SA/NV - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr