Σύμβολo : ΒΟΣΥΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.(ΚΟ)

2,2800

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:25:03
Αγοραστές Πωλητές
0,0000 2,4000
Όγκος Τζίρος
0,0000 0,0000
Άνοιγμα : 2,2000
Χαμηλό : 2,2000
Υψηλό : 2,2000
Διακύμανση ημέρας : 2,2000 - 2,2000
Πράξεις : 0,0000
Κεφαλαιοποίηση : 14.421.000,0000
Υψηλό εβδομάδας : 2,2800
Υψηλό μήνα : 2,2800
Υψηλό έτους : 2,3200
Χαμηλό εβδομάδας : 2,0600
Χαμηλό μήνα : 2,0000
Χαμηλό έτους : 1,8600
Ειδήσεις
16:04:12 19/02/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
12:48:10 31/10/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
10:07:50 28/09/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
12:39:32 03/07/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
16:14:06 28/06/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
16:12:06 28/06/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (2)
16:11:36 28/06/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (1)
13:08:08 12/06/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
09:55:28 06/06/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10:48:04 31/05/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr