Σύμβολo : ΒΟΣΥΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.(ΚΟ)

2.1000

Διαφορά : 0.00
Μεταβολή % : 0.00 17:25:04
Αγοραστές Πωλητές
1.5500 2.1800
Όγκος Τζίρος
0.0000 0.0000
Άνοιγμα : 2.1000
Χαμηλό : 2.1000
Υψηλό : 2.1400
Διακύμανση ημέρας : 2.1400 - 2.1000
Πράξεις : 0.0000
Κεφαλαιοποίηση : 13,282,500.0000
Υψηλό εβδομάδας : 2.1400
Υψηλό μήνα : 2.1800
Υψηλό έτους : 2.4400
Χαμηλό εβδομάδας : 2.1000
Χαμηλό μήνα : 2.0000
Χαμηλό έτους : 1.6100
Ειδήσεις
12:15:34 05/06/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12:30:52 04/06/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
09:52:24 25/04/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
11:25:40 23/04/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
17:20:46 29/03/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
17:19:58 29/03/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
16:04:12 19/02/2019 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
12:48:10 31/10/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
10:07:50 28/09/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
12:39:32 03/07/2018 *ΒΟΣΥΣ* ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.-Χρηματικές Διανομές
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr