Summary Info
MKK Başvurusu ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ödenmesi Hakkında.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
Rising Date of Sale Out Rights
27.06.2019
Name/Title of Controlling Shareholder
Mayhoola for Investments LLC
Total Voting Rights (%)
98,01
Ending Date of Latest Term Regarding Sale Out Right
27.09.2019
Ending Time of Latest Term Regarding Sale Out Right
17:00
Fair Price Explanation Regarding Sale Out Rights
Please see Explanations
Related Intermediary Institution
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Related Account Number
66071
Transfer Time Of Sale Out Rights Price Into Shareholders'' Accounts
Payments will be made within 8 business days at the latest to Company shareholders that apply to İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in writing in order to exercise their sell-out rights.
Amount Of Sale Out Rights Exercised
Share Group Info
Exercise Price of Sale Out Rights
BOYP, TRAALTIN91B5
8,1318
Currency Unit
TRY
Daily Amount Of Sale Out Rights Exercised Info
Share Group Info
Demand Date of Sale Out Rights Exercising
Number of Person Demanding Sale Out Rights Exercising
Proportion of Shares to Paid-in Capital (%)
Total Amount of Sale Out Rights Exercised
BOYP, TRAALTIN91B5
25.07.2019
34
0,585
31.314.174,45
BOYP, TRAALTIN91B5
26.07.2019
8
0,259
13.853.996,28
BOYP, TRAALTIN91B5
29.07.2019
18
0,2193
11.726.547,34
BOYP, TRAALTIN91B5
30.07.2019
5
0,2067
11.052.945,86
BOYP, TRAALTIN91B5
26.08.2019
1
0,0228
1.219.770
BOYP, TRAALTIN91B5
05.09.2019
2
0,03
1.601.964,6
BOYP, TRAALTIN91B5
06.09.2019
3
0,0237
1.265.706,54
BOYP, TRAALTIN91B5
09.09.2019
4
0,0349
1.867.526,39
BOYP, TRAALTIN91B5
10.09.2019
3
0,0249
1.332.566,2
BOYP, TRAALTIN91B5
11.09.2019
2
0,0033
175.218,15
BOYP, TRAALTIN91B5
17.09.2019
1
0
1,73
BOYP, TRAALTIN91B5
19.09.2019
3
0,033
1.772.748,66
BOYP, TRAALTIN91B5
20.09.2019
7
0,042
2.232.187,23
BOYP, TRAALTIN91B5
23.09.2019
5
0,032
1.719.026,57
BOYP, TRAALTIN91B5
24.09.2019
6
0,076
4.079.855,6
BOYP, TRAALTIN91B5
25.09.2019
6
0,019
1.018.126,32
BOYP, TRAALTIN91B5
26.09.2019
18
0,063
3.353.170,24
BOYP, TRAALTIN91B5
27.09.2019
32
0,241
12.888.819,8
Total Amount Of Sale Out Rights Exercised Info
Total Number of Person Demanding Sale Out Rights Exercising
158
Overall Amount of Sale Out Rights Exercised
102.474.351,96
Overall Proportion of Shares to Paid-in Capital (%)
1,92
Proportion of Controlling Shareholders'' Shares to Paid-in Capital (%)
99,92
Squeeze Out
Share Group Info
Squeeze Out Price
Amount of Share Squeezing Out
BOYP, TRAALTIN91B5
5,3619
520.962,049
Date of Application to Company For Squeezing Out Remaining Shareholders
02.10.2019
Capital Market Board Application Date
09.10.2019
Capital Market Board Application Result
APPROVAL
Capital Market Board Approval Date
19.12.2019
Registry Date of Issue Document
23.12.2019
Transfer Date Of Squeeze Out Price Into Shareholders'' Accounts
25.12.2019
Cancellation Date of Shares Subject to Squeeze Out
25.12.2019
Stock Exchange Application Date for Delisting
09.10.2019
Additional Explanations

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne (MKK) 24.12.2019 tarihinde başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, 1 TL nominal değerdeki pay için 5,3619 TL bedel üzerinden, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar için ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi ve ilgili payların iptali yarın (25.12.2019) gerçekleştirilecektir.