[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış  01.01.2020  - 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

  

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

  

Saygılarımızla.