[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
15.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.08.2022 TARİHLİ 10639 SAYILI
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 10.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 dönemi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.''nin seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15.08.2022 tarihli ve 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.