[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Arnavutköy Ömerli Parsel
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
30.05.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Ömerli Parseli için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.