İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
İdil Önay Ergin
Erdemir Yatırımcı İlişkileri Müdürü
16.04.2014
(0-216) 578 80 61
ionay@erdemir.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
207177 / 700828
Ali Seydi Böler
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
07.12.2018
(0-216) 578 80 61
investorrelations@erdemir.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,01
TRY
20
TRY
0
İMTİYAZLI DEĞİL
İşlem Görmüyor
B
Nama
0,01
TRY
2899999980
TRY
100
İMTİYAZLI DEĞİL
İşlem Görüyor