[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla; Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01 Nisan 2021 tarihli ve 77996743.202.01-5888 sayılı yazısı gereğince Emre KÖKER'in T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.