[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun kararıyla; 

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 413 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Baran ÇELİK'in yerine Gürtan DAMAR'ın Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,
- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Gürtan DAMAR'ın yerine Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak,
- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2024/26 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Eren Ziya DİK'in yerine Baran ÇELİK'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. 

Halihazırda yürütmekte olduğu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı görevine de devam edecek olan Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmektedir.