[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

24/03/2021 tarihli duyurumuzda, Şirketimiz lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2021 tarihli kararına istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. arasında 25/03/2021 tarihinde 135.000.000-USD tutarında Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz ilgili Genel Kredi Sözleşmesinde müteselsil kefil sıfatıyla yer almaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.