[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 26.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

  

 

  

-Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU' nun Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in üye olarak atanmalarına;

  

 

  

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Tuba BEKTAŞ' ın seçilmelerine,

  

 

  

-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ' in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in seçilmelerine,

  

 

  

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.