Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
4 - 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Dividant Distribution.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 6
MEETING MINUTES.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.