Özet Bilgi
GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.02.2021
Genel Kurul Tarihi
17.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13 - 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Poyraz Koğacıoğlu, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2021 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2020 yılında Koronavirüse karşı başlatılan mücadeleye destek verilmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği hastanelere 99.997,20 TL tutarında ayni bağış yapıldığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul 2020 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2020 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul Tutanağı