[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
6 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamamızla Birleşik Metal İş Sendikasının işyerimizde grev kararı almış olduğunu duyurmuştuk. Şirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar; 12 Ocak 2022 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde uzlaşma sağlamışlardır.

MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 yürürlük süreli söze konu Grup Toplu İş Sözleşmesi ile; 

I.            Sözleşmenin ilk altı ayı için; saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı; sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.
II.           Sözleşmenin ikinci altı ayı için ise; %30 enflasyon artışı yapılacaktır. Enflasyonun bu orandan daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır.
III.          Takip eden üçüncü ve dördüncü altı aylar için ise; enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır. 
IV.          Tüm sosyal yardımlarda, birinci yıl için %35 artış yapılmıştır. Kurban Bayramı yardımına ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış enflasyon oranında olacaktır.  
 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.