[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 25.02.2021 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 03.03.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.  

Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.