[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu seçimi yapılması nedeniyle; 29.03.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararlarıyla, yeni Komite üyelerinin belirlenmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Denetim Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un ise Denetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Sayın Dinçer BULAN' ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Markus Christian Slevogt' un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Sayın Mehmet Sami'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.