[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
28.02.2021 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.
28.02.2021 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Rayiç Değerler (28.02.2021 tarihi itibarıyla)
Pozitif1.205.133.112
28.02.2021 tarihi itibarıyla ÖzkaynaklarNegatif(522.217.919)
28.02.2021 tarihi itibarıyla TTK 376 ÖzkaynaklarPozitif682.915.193
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,