Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.08.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
A grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirkete ait olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

A grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirkete ait olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011
Peşin
0,0444444
4,44444
0
0,0444444
4,44444
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029
Peşin
0,0444444
4,44444
10
0,0399999
3,99999
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011
0
0
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029
0
0
Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, VUK hükümlerine göre toplam tutarı 7.218.725,05 TL olan net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiş olup; kar dağıtım politikamız, uzun vadeli topluluk ve şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, 2021 yılı dönem karından pay sahiplerine 2.000.000 TL dağıtılmasına, kalan tutarın Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 26/09/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.304.405,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
43.625.660
10.569.300,4
4. Vergiler ( - )
11.150.113
2.907.040,35
5. Net Dönem Kârı
31.557.175
7.662.260,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
63.602,1
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
379.932,9
379.932,9
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
31.177.242,1
7.218.725,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
31.177.242,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.000.000
* Nakit
2.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
29.177.242,1
5.218.725,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
155.777,77
2,16
4,44
0,044
B Grubu
1.659.800
22,99
3,99
0,039
TOPLAM
1.815.577,77
25,15