İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Alper Yücel
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
12.09.2022
02127082323
alper.yucel@pplcomms.com
Ser.Piy. Düzey3
201875
Ozgür Tırpan
CFO
01.12.2021
02127082323
ozgur.tirpan@pplcomms.com