[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca    Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere    Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) ,   Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin,    Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere    Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan) ve    Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun,   Yönetim Kurulu  üyesi Sayın Fatma Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun ve    Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),   Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere   Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan),   Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve    Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.