ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 707,77 -1,74
FTSE 1.869,87 -1,82
FTSEM 1.145,54 -1,76
FTSEA 463,85 -1,82
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr