ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 640,51 -1,26
FTSE 1.673,47 -1,40
FTSEM 1.015,45 -0,61
FTSEA 415,15 -1,37
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr