ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 636,27 -0,13
FTSE 1.677,42 0,01
FTSEM 1.013,63 0,59
FTSEA 415,98 0,03
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr