ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 655,10 0,16
FTSE 1.721,65 0,28
FTSEM 1.083,82 -0,08
FTSEA 427,79 0,27
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr