ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 771,18 -0,22
FTSE 2.015,05 -0,42
FTSEM 1.286,46 -1,21
FTSEA 500,58 -0,45
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr